UNDER construction

 

Het Scannermuseum is in verbouwing.

Diverse pagina's worden aangepast
en vernieuwd in 2021.

 

Frequenties: wie zat waar

Behalve de politie was er nog veel meer op de scanner te ontvangen. Vooral na de komst van de “computerscanner” kon men zelf de banden afzoeken en viel er veel te beluisteren. Tussen pakweg de jaren ‘60 en 2000 werkten talloze bedrijven met mobilofoons of portofoons; koeriersdiensten, bewakingsdiensten, rijscholen, bergingsbedrijven, taxi’s, energiebedrijven, etc.

 

Vaak was het zo druk dat frequenties gedeeld moesten worden met anderen. Frequenties werden toegewezen door de Radio Controle Dienst (tegenwoordig Agentschap Telecom) volgens een rasterkaart. Alle frequenties waren in blokken over 9 rasters verdeeld en elk raster werd steeds hergebruikt na 60 km. Grote steden hadden nog extra rasters als 11, 12 en 13. Raster 0 was voor bedoeld landelijk gebruik. Hieronder een overzichtje van het gebruik van de frequentiebanden in de afgelopen decennia.

75.2150 ~ 75.7125 MHz

Hier waren de mobilofoons van de Wegenwacht te beluisteren
Het netwerk was in gebruik tussen de jaren 60 tot eind jaren 80.

 

81.2800 - 81.9200 MHz

Het mobilofoon netwerk van de Koninklijke Marechaussee bestond uit 12 kanalen.

Op Kanaal 12 zat het landelijk (verkeers)netwerk in Driebergen met de roepnaam “nul-acht”.

Gebruikt tot de overgang naar C2000 in 2006.

 

85.0500 - 86.0500 MHz

PTT landelijk mobilofoonnet, een voorloper van de autotelefoon-netwerken. Men kon via de vaste telefoon verbinding maken met een mobilofoon-gebruiker d.m.v. een telefoniste. Gebruikt vanaf 1967 tot 1980.

 

84.0000 - 87.1000 MHz

Politie mobilofoons, gebruikt tot de overgang naar C2000. Ook in gebruik geweest bij gevangenissen. Deze kanalen waren op een normale FM radio te ontvangen als je de afstemschaal helemaal naar links draaide, net voorbij de semafoonpiepjes.

 

118.000 - 138.000 MHz

Civiele luchtvaartband - nog steeds volop in gebruik.

 

146.0100 - 147.1100 MHz

In de jaren 90 de zaten hier de zogenaamde "Rampen-kanalen" in alle breedband mobilofoons van brandweer en GGD.

 

149.1125 - 155.9875 MHz

Tussen de jaren ‘70 en 2000 vele bedrijfs mobilofoons en portofoons. Nu nog sporadisch gebruikt o.a. bij evenementen.

 

153.0125 - 153.7125 MHz

Vanaf 1980 het 1e autotelefoon-net (ATF 1), waarmee je kon bellen zonder tussenkomst van een centrale of telefoniste. Het werd gebruikt tot midden jaren 90. In de laatste jaren alleen nog door binnenvaartschippers.

 

154.0875 - 154.4375 MHz

Het netwerk van de Douane (9 kanalen) gebruikt vanaf de jaren 70 tot eind jaren 80.

Daarna gebruikte men het landelijke Traxys-newerk van KPN tot de overgang naar C2000.

Op sommige kanalen werd ook met crypto gewerkt door de Douanerecherche of FIOD

 

154.4625 - 155.5875 MHz

Openbaar vervoer: Esofoon gebruikt bij de streekvervoerders. Diverse stadsnetwerken zoals GVB, HTM en RET hadden hun eigen gesloten netwerk. Gebruikt vanaf de jaren '70 to '90.

 

156.0000 - 158.0000 MHz

Marifoonband - schip kanalen. Deze worden nog steeds volop gebruikt.

 

158.5500 - 159.0700 MHz

Tussen pakweg 1975 en 2000 voornamelijk taxibedrijven. Tegenwoordig gebruiken deze bijna allemaal smartphone en datasystemen.

 

160.6000 - 162.6000 MHz

Marifoonband - walkanalen. Nog steeds in gebruik.

 

162.6100 - 163.8500 MHz

Voornamelijk Gemeentelijke Instanties en Energiebedrijven

Tegenwoordig zo goed als allemaal overgestapt op mobiele netwerken.

 

164.0100 - 173.9900 MHz

Tussen de jaren ‘70 en 2000 vele bedrijfsmobilofoons en portofoons.
(Nu nog slechts sporadisch gebruikt)

 

166.6100 - 166.7700 MHz

De Spoorwegpolitie was vroeger een zelfstandig onderdeel van N.S. Er waren 9 kanalen in gebruik, met steunzenders op de grotere stations. Gebruikt tot de overgang naar C2000.

 

166.4500 - 167.1700 MHz

Nederlandse Spoorwegen; stations- en rangeerdiensten
In 2020 zijn deze allemaal overgestapt op Push-to-talk via Cellular (PoC)

 

167.6500 - 168.0700 MHz

GGD en Brandweer mobilofoons. Gebruikt vanaf eind jaren ‘70  tot de overgang naar C2000.

Beide hadden hun eigen systeem met kanaal 10 (167.80 MHz) 0als gemeenschappelijk rampenkanaal.

 

171.0500 - 171.7300 MHz

Nederlandse Spoorwegen (idem als 166.4500 - 167.1700)

 

171.7100 - 172.5100 MHz

Politie: onderlinge communicatie M.E. Soms ook gebruikt door de recherche met crypto . Deze kanalen werden ook wel gebruikt door parkeerpolitie of stadswachten.

 

177.0000 - 179.0000 MHz

Luchthaven Schiphol: het 1e trunkingnet werd in de jaren 80 in gebruik genomen. Bijna alle op de luchthaven werkzame bedrijven en diensten maakten er gebruik van. Hiervoor waren speciale AEG portofoons in omloop bijgenaamd “blauwe baksteen”.

 

420.0000 - 424.0000 MHz

Het Traxys-netwerk. Een landelijk trunking-netwerk van KPN. Gebruikers konden via een abonnement spraakdiensten afnemen. Gebruikt vanaf 1988 tot 2005. Daarna overgenomen door het Belgische Entropia. Inmiddels omgebouwd naar een digitaal Tetranetwerk.

 

425.0125 - 429.9875 MHz

Vanaf de jaren '90 zaten hier vele bedrijfs-trunkingnetwerken zoals Rijkswaterstaat, Traxys Schiphol en de Rotterdamse haven. Tegenwoordig zijn vrijwel alleen tetra netwerken actief in deze band.

 

455.750 - 458.7100 MHz

Bedrijfscommunicatie, meestal portofoons. Deze worden nog steeds gebruikt, tegenwoordig ook vaak digitaal.

 

461.0000 - 465.0000 MHz

Het 2e analoge autotelefoon-netwerk (ATF2) gebruikt vanaf 1985 tot oktober 1999. Voornamelijk gebruikt door bedrijven, en de rich & famous... Tegenwoordig worden veel van deze frequenties gebruikt voor evenementen en digitale communicatie.

 

466.4900 - 469.0500  MHz

Politie portofoon netwerken. Gebruikt tot de overgang naar C2000.

 

467.7000 - 468.1000 MHz

NS telerail; contact tussen machinist en verkeersleiding. Gebruikt van 1980 tot 2007, waarna men overstapt op GSM-rail. Tegenwoordig worden enkele van deze frequenties gebruikt voor evenementen en tijdelijk gebruik.

 

469.0700 - 469.4300 MHz

Het landelijke “ALEX 90” netwerk van de Algemene Verkeers Dienst (AVD) van de Rijkspolitie te Driebergen. Gebruikt tot de overgang naar C2000.

 

469.6300 - 469.7900 MHz

Het 2e mobilofoon netwerk van de Wegenwacht, gebruikt vanaf eind jaren 80 tot de overgang naar het GSM netwerk ergens na 2000.

 

935.0000 - 959.0000 MHz

ATF3. Het laatste analoge autotelefoon-net. Voor het eerst met “handzame” telefoons. Gebruikt vanaf 1989 en gesloten in oktober 1999. Alle gebruikers zijn dan overgestapt op het digitale GSM netwerk.